Překvapení u vody

Doporučujeme

Mé fotografické výpravy za zvířaty většinou směřují k rybníkům. Jsou to takové oázy života v naší hustě osídlené a silně zemědělsky obhospodařované krajině. Voda je pro život základní podmínka a porost okolo rybníka poskytuje spoustě zvířatům úkryt a vhodné prostředí pro život. Nejraději chodím k rybníkům brzy ráno, ještě před rozedněním, kdy se posadím na břeh, blízko stromu nebo keře a pozoruji život kolem.

Celý příspěvek