Srnčí zvěř objektivem fotoaparátu

Doporučujeme

Fotografování zvířat a krajiny mám velmi rád. Miluji fotografování srnčí zvěře. Je to pro mne skutečné Wildlife. Ačkoliv, by se také, mnohdy dalo o tom diskutovat, neboť vliv člověka, bohužel, v dnešní době je na chování srnčí zvěře obrovský. A ne, jen na srnčí zvěř. Velkou perspektivu na úspěch mají při fotografování srnčí zvěře jen ti, kteří jsou dobře připraveni, dokonale znají fotografované zvíře a dokážou se stát nepozorovatelnou součástí přírody.

Celý příspěvek

Vzácné setkání

Doporučujeme

Při svých cestách přírodou člověk občas potká mimo běžně žijících živočichů i vzácnější druhy. Při jedné takové jarní cestě za vodními druhy ptáků, kdy jsem navštívil malý rybník Bettynka u města Most, jsem pozoroval vzácného návštěvníka našich stojatých vod husici rezatou.

Celý příspěvek

Krása jarní zahrady

Doporučujeme

Jarní zahrady jsou krásné. Všude plno květů, ptáků a hmyzu. Příroda se zelená, kvete. Na mnohých zahradách rostou stromy a zejména ty ovocné nyní kvetou na plno. Mezi nejkrásněji kvetoucí stromy v tomto období patře jabloně. Bílé květy s narůžovělými okraji se každým dnem více a více rozevírají směrem ke slunci. Zlaté

Celý příspěvek