Překvapení u vody

Doporučujeme

Mé fotografické výpravy za zvířaty většinou směřují k rybníkům. Jsou to takové oázy života v naší hustě osídlené a silně zemědělsky obhospodařované krajině. Voda je pro život základní podmínka a porost okolo rybníka poskytuje spoustě zvířatům úkryt a vhodné prostředí pro život. Nejraději chodím k rybníkům brzy ráno, ještě před rozedněním, kdy se posadím na břeh, blízko stromu nebo keře a pozoruji život kolem.

Celý příspěvek

Srnčí zvěř objektivem fotoaparátu

Doporučujeme

Fotografování zvířat a krajiny mám velmi rád. Miluji fotografování srnčí zvěře. Je to pro mne skutečné Wildlife. Ačkoliv, by se také, mnohdy dalo o tom diskutovat, neboť vliv člověka, bohužel, v dnešní době je na chování srnčí zvěře obrovský. A ne, jen na srnčí zvěř. Velkou perspektivu na úspěch mají při fotografování srnčí zvěře jen ti, kteří jsou dobře připraveni, dokonale znají fotografované zvíře a dokážou se stát nepozorovatelnou součástí přírody.

Celý příspěvek