Nové album Dolomity

Doporučujeme

Dnes proběhla aktualizace fotogalerie. V galerii Krajiny bylo vytvořeno nové album Dolomity. Jsou v něm nové fotografie z Dolomit, Masiv Sasso Lungo, Passo Pordoi, Lado di Carezza. Postupně budu přidávat další.

Peckhamovské mimikry

Doporučujeme

    V průběhu jara, při procházkách přírodou, lze na vlhkých místech spatřit podivně vyhlížejícího plže. Zvláštnost tohoto plže spočívá v tom, že má jedno, nebo i obě tykadla zbytnělá, pestře zbarvená a ještě k tomu rychle pulzující. Jedná se o jantarku obecnou napadenou motolicí podivnou.

Celý příspěvek

Publikační činnost

Doporučujeme

Vytvořil jsem novou záložku v menu s názvem publikační činnost. Do této stránky budu vkládat své články nebo fotografie, které byly zveřejněny v tisku.

Aktualizace fotogalerie

Doporučujeme

Dnes proběhla aktualizace fotogalerie. Byla aktualizována galerie ptáků a savců. Byly vloženy fotografie tetřívka obecného, čírky obecné, volavky popelavé, rehka zahradního, slípka zelenonohé a veverky obecné.

Skákavky

         K Fotografování skákavek jsem se letos Dostál náhodou. Je pravda, ze fotografie pavouků, je na obzvláště skákavek mám Velmi rád. Je z Nich Vidět dokonalost hmyzího predátora. Příroda neponechala nic náhodě. Na skákavky Jsem narazil náhodou, na jednom z četných vrchů Českého středohoří, kam jsem se vypravil hledat teplomilné zástupce Naši avifauny. PRI odpočinku, Jsem si všiml skákavky. Zpočátku Jsem ji pozoroval později ji Začal i fotografovat. Celý příspěvek