Překvapení u vody

Doporučujeme

Mé fotografické výpravy za zvířaty většinou směřují k rybníkům. Jsou to takové oázy života v naší hustě osídlené a silně zemědělsky obhospodařované krajině. Voda je pro život základní podmínka a porost okolo rybníka poskytuje spoustě zvířatům úkryt a vhodné prostředí pro život. Nejraději chodím k rybníkům brzy ráno, ještě před rozedněním, kdy se posadím na břeh, blízko stromu nebo keře a pozoruji život kolem.

Celý příspěvek

Srnčí zvěř objektivem fotoaparátu

Doporučujeme

Fotografování zvířat a krajiny mám velmi rád. Miluji fotografování srnčí zvěře. Je to pro mne skutečné Wildlife. Ačkoliv, by se také, mnohdy dalo o tom diskutovat, neboť vliv člověka, bohužel, v dnešní době je na chování srnčí zvěře obrovský. A ne, jen na srnčí zvěř. Velkou perspektivu na úspěch mají při fotografování srnčí zvěře jen ti, kteří jsou dobře připraveni, dokonale znají fotografované zvíře a dokážou se stát nepozorovatelnou součástí přírody.

Celý příspěvek

Vzácné setkání

Doporučujeme

Při svých cestách přírodou člověk občas potká mimo běžně žijících živočichů i vzácnější druhy. Při jedné takové jarní cestě za vodními druhy ptáků, kdy jsem navštívil malý rybník Bettynka u města Most, jsem pozoroval vzácného návštěvníka našich stojatých vod husici rezatou.

Celý příspěvek

Krása jarní zahrady

Doporučujeme

Jarní zahrady jsou krásné. Všude plno květů, ptáků a hmyzu. Příroda se zelená, kvete. Na mnohých zahradách rostou stromy a zejména ty ovocné nyní kvetou na plno. Mezi nejkrásněji kvetoucí stromy v tomto období patře jabloně. Bílé květy s narůžovělými okraji se každým dnem více a více rozevírají směrem ke slunci. Zlaté

Celý příspěvek

Nové album Dolomity

Doporučujeme

Dnes proběhla aktualizace fotogalerie. V galerii Krajiny bylo vytvořeno nové album Dolomity. Jsou v něm nové fotografie z Dolomit, Masiv Sasso Lungo, Passo Pordoi, Lado di Carezza. Postupně budu přidávat další.

Peckhamovské mimikry

Doporučujeme

    V průběhu jara, při procházkách přírodou, lze na vlhkých místech spatřit podivně vyhlížejícího plže. Zvláštnost tohoto plže spočívá v tom, že má jedno, nebo i obě tykadla zbytnělá, pestře zbarvená a ještě k tomu rychle pulzující. Jedná se o jantarku obecnou napadenou motolicí podivnou.

Celý příspěvek

Publikační činnost

Doporučujeme

Vytvořil jsem novou záložku v menu s názvem publikační činnost. Do této stránky budu vkládat své články nebo fotografie, které byly zveřejněny v tisku.

Aktualizace fotogalerie

Doporučujeme

Dnes proběhla aktualizace fotogalerie. Byla aktualizována galerie ptáků a savců. Byly vloženy fotografie tetřívka obecného, čírky obecné, volavky popelavé, rehka zahradního, slípka zelenonohé a veverky obecné.