Aktualizace fotogalerie

Doporučujeme

Dnes proběhla aktualizace fotogalerie. Byla aktualizována galerie ptáků a savců. Byly vloženy fotografie tetřívka obecného, čírky obecné, volavky popelavé, rehka zahradního, slípka zelenonohé a veverky obecné.

Skákavky

         K Fotografování skákavek jsem se letos Dostál náhodou. Je pravda, ze fotografie pavouků, je na obzvláště skákavek mám Velmi rád. Je z Nich Vidět dokonalost hmyzího predátora. Příroda neponechala nic náhodě. Na skákavky Jsem narazil náhodou, na jednom z četných vrchů Českého středohoří, kam jsem se vypravil hledat teplomilné zástupce Naši avifauny. PRI odpočinku, Jsem si všiml skákavky. Zpočátku Jsem ji pozoroval později ji Začal i fotografovat. Celý příspěvek

Nečekané setkání s jeřáby

Již několik let v tomto čase jezdím pravidelně sledovat a fotografovat tok tetřívků obecných.  Tetřívky fotografuji tak, že brzy ráno, ještě za tmy vyrazím do Krušných hor, kde postavím kryt a čekám, zda se tetřívci objeví. Tentokrát mě však z poklidu v krytu vyrušilo troubení jeřábů. Zprvu jsem troubení nevěnoval pozornost, ale po čase jsem si říkal ty zvuky znám. Ten kdo jednou uslyší troubit jeřáby, tak na to hned tak nezapomene. Celý příspěvek